Sosyal Sorumluluk

RUYİAD

Varlığını, yapısını, değerlerini ve ismini; bir zamanlar vatan toprağı olan, köklerimizin ve tarihimizin hiç silinemeyecek bir parçası durumundaki coğrafyadan, Rumeli'den alan Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği – RUYİAD, 1991 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Üyelerinin liderlik vasıflarını geliştirmek, onların sosyal sorumluluklarını ve dayanışma arzularını pekiştirerek yüce ulusumuzdan ve köklerimizden bizlere intikal eden örf, adet, gelenek ve kültür mirası niteliğindeki manevi değerlerimizi koruyarak yaygınlaştırmak ve bunları tarih bilinci içinde ve insanlık ideallerinden taviz vermeksizin yeni nesillere eksiksiz olarak intikal ettirmek amacındadır. Geçmişte Rumeli topraklarında yarattığı ve yaşattığı sosyo-ekonomik değerler ile sanat ve kültür mirası niteliğindeki eserlerini, yeni nesillere, aidiyet duygusu ve sorumluluğu içerisinde ve tarih penceresinden aktarmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, gerekli toplantı, gösteri, gezi, sergi, ve benzeri faaliyetler düzenlenmektedir. Bilimsel araştırmalar yaptırma, bunları yayımlama, arşiv oluşturma, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapma veya yaptırma, derneğin ana hedeflerindendir. RUYİAD, dayanışma amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunmayı; ülke çapında veya uluslararası faaliyette olmayı; yurtiçi veya dışında dernek, vakıf veya kuruluşlara katılmayı ve/veya onlarla işbirliği yapmayı misyonu edinmektedir.

ETKİNLİKLER
BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ, 19.10.2017

Rumeli kökenli, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. Yeşilköy Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen akşam yemeğinde, Rumeli ve Balkan camiasının önemli dernek, vakıf ve federasyon temsilcileri, iş adamları katılım gösterdi.