Seçilmiş Projeler

MECİT KAPTAN KONAĞI

Florya, Avcılar Sokak üzerinde bulunan üçgen biçimindeki parsel içine yerleşen aile apartmanının biçimi parsel sınırı ile belirlenmiştir. Parselin dar köşeleri geride dörtgen olarak sonlandırılmış ve eğik yüzey dik köşeli dörtgenlerle takip edilmiştir. Kütle, parselin köşe kısımlarını tutan kenarlarında, üç farklı yöne bakan geniş saçaklarla sonlanmaktadır. Mecit Kaptan Konağı, kıvrılan Avcılar Sokak'ta her iki yönde de ilerlendiğinde bu saçaklar ile sokağı karşılamaktadır. Bu geniş saçaklar yapının en baskın karakterini oluşturmaktadır. Eğik parsel sınırını takip eden dik kırıklı yüzeyler, saçağın yatay doğrultudaki etkisini, düşey doğrultuda arttırmaktadır. Pencereler üzerindeki doğal ahşap kepenkler ile arttırılan bu etki çoğaltılmaktadır. Dik kırıklı yüzeyler ile mekanlar hem güney hem de doğu ışığını almakta ve bu iki yönde sokağa bakışı kazanmaktadır.

PROJE KÜNYESİ
Konum: İstanbul
Tarih: 1991
İşveren: ?
Arsa: ? m2
İnşaat: ? m2
Durum: Tamamlandı
KONUM