Seçilmiş Projeler

İMREN SİTESİ

İmren Sitesi, Bakırköy'de Terakki Caddesi üzerinde, birbirinden farklı plan şemasına sahip, 30 daireden oluşan iki blok olarak planlanmıştır. Blok kütlelerinin biçimlenmesinde üçgen biçimindeki parsel formu yönlendirici olmuştur. Genellikle dörtgen formunu sürdüren çevre yapılardan farklı olarak, kütledeki çekilme hareketleriyle yapı, soyut bir üçgeni tanımlamaktadır ve bulunduğu çevre içinde geometrisiyle ayrışmaktadır. Sitenin kuzeyindeki, yoğun yapılaşmanın olduğu kent dokusu arasında kalan, bölgedeki bir kaç yeşil alandan biri olan 8 Ekim Parkı, kütle yönelimlerini ve blok girişlerinin yerlerini belirlemede en önemli etkenlerden biridir. Her iki bloğa giriş, park ve site parselini ayıran ara sokaktan sağlanmıştır. Böylelikle konutların parkla ilişkisi kuvvetlendirilmiştir. Cephe tasarımında ana karakter kırmızı renk ile vurgulanmıştır. Özellikle A Blok'ta balkon korkuluklarının yaşama mekanı önünde sürdürülmesi ile cephedeki kırmızı vurgusu arttırılmış ve kütlenin ağırlığı hafifletilmiştir.

PROJE KÜNYESİ
Konum: Bakırköy, İstanbul
Tarih: 2018
İşveren: İmren Sitesi
Arsa: 1367 m2
İnşaat: 4628 m2
Durum: Proje Aşamasında
KONUM