Seçilmiş Projeler

CAĞALOĞLU OTOPARKI

Cağaloğlu Otoparkı Tarihi yarımadada, Molla Feneri Sokak üzerinde, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Camii ve Kapalı Çarşı'ya yaklaşık 500 metre mesafede konumlanmaktadır. Öncelikle arsa için otel projesi çizilmiş, ancak daha sonra hem bölgenin ihtiyaçları hem de işverenin talebi doğrultusunda otopark projesi olarak revize edilmiştir. Bölgenin dar sokak yapısı ve özellikle çalışma saatleri arasındaki kullanım yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda, yapı otopark işleviyle önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Otoparkın iki giriş-çıkışı bulunmaktadır. Bunlardan biri +10.00 kotunda Himaye-i Eftal Sokak'ı karşılamakta, diğeri -5.40 kotunda Yol Sokak'a açılmaktadır. Yapı, parsel kenar çizgilerini takip edecek şekilde, Yol Sokak – Molla Feneri Sokak doğrultusunda iki ayrı kotta düzenlenmiştir. Yaklaşık 36 metre genişliğindeki Molla Feneri Sokak cephesi, bölgenin mevcut yapı stoğunun genişlikleri dikkate alınarak düşey cephe elemanıyla yedi parçaya bölünmüştür. Bu düşey elemanlar, pencere kenarlarındaki kısa düşey elemanlarla desteklenmiştir. Tarihi yarımadayı tepeden gören, Ayasofya ve Sultan Ahmet Camii'lerini izleten manzarasıyla yapının terası da, işletme tarafından otopark olarak kullanılmaktadır.

PROJE KÜNYESİ
Konum: Fatih, İstanbul
Tarih: 1995
İşveren: SULTAN Turistik İşletmeler A.Ş.
Arsa: 1925 m2
İnşaat: 11400 m2
Durum: Tamamlandı
KONUM